HOT-INFO

ul. Sucha 44,
30-199 Rząska

Cennik

 

  • Przy zawieraniu umowy rodzice wpłacają opłatę wpisową w wysokości 300 zł,
  • opłata miesięczna wynosi 1400 zł *,
  • czesne płacone będzie z góry za dany miesiąc, bez możliwości odliczania w przypadku nieobecności dziecka,
  • opłata dzienna za wyżywienie wynosi łącznie 19,00 zł,
    opłata za wyżywienie miesięczne wnoszona jest do 10 dnia kolejnego miesiąca.

* rodzicom, opiekunom prawnym oraz innym osobom, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem niekorzystającym z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego (RKO) przysługuje dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku w wysokości maksymalnie 400 zł miesięcznie. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) otrzymują rodzice na drugie i kolejne dziecko, w wieku od 12 do 35 miesiąca życia.
Szczegóły dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.