HOT-INFO

ul. Sucha 44,
30-199 Rząska

Oferta

 

Motto naszego żłobka to „WSPÓLNA ZABAWA”, w którą wplecione są elementy obserwacji i uczestnictwo w eksperymentach, kierowanych przez opiekunów. Taka forma przeżywania świata i związanych z tym bodźców umożliwia nabycie nowych wiadomości i umiejętności dotyczących otoczenia w którym żyją. Inspirowanie dzieci do wzbogacania wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym czy modelowanie systemu wartości, poznanie nazw różnorodnych elementów z otoczenia, to cel, do którego wspólnie dążymy. Opiekunowie poprzez wzmacnianie ciekawości i samodzielności dzieci, kształtują odpowiednie czynności samoobsługowe, nawyki higieniczne i kulturalne przez wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku w otoczeniu. Rozwój poznawczy dziecka to głównie zwiększenie umiejętności postrzegania, zapamiętywania i przetwarzania informacji docierających do maluszka z zewnątrz. Tempo rozwoju każdego dziecka zależy od jego indywidualnych możliwości, od środowiska w którym przebywa oraz od własnej aktywności i chęci.

Naturalny rozwój dziecka wspieramy poprzez zabawy ruchowe, muzyczne i plastyczne.

Zajęcia plastyczne pobudzają wyobraźnię i kreatywność maluchów oraz stanowią okazję do stymulowania rozwoju zdolności manualnych i usprawniania pracy małych rączek. dzieci korzystają z różnych technik plastycznych (plastelina, bibuła, farby, kredki, ścinki materiałów itp.), dostosowanych do ich umiejętności i wieku. Najważniejszy jest sam proces tworzenia, a nie efekt końcowy.

Podczas zajęć plastycznych maluszki uczą się również kolorów, kształtów, ćwiczą zmysł dotyku i bawią się fakturą. Zajęcia muzyczno-ruchowe polegają na stymulowaniu zmysłów równowagi, wzroku, słuchu i dotyku. W czasie zajęć wykorzystywane są piosenki dla najmłodszych, muzyka klasyczna, relaksacyjna i odgłosy przyrody. Zajęcia muzyczne służą umuzykalnieniu dzieci, nauczeniu ich poczucia rytmu i gimnastykowaniu ciała. Zabawy w takt muzyki sprzyjają również integracji maluszków w grupie. Ponadto, w czasie zajęć muzyczno-ruchowych można wykorzystywać metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne oraz ćwiczenia gimnastyki korekcyjnej w celu zapobiegania wadom postawy i stóp. W czasie zajęć w żłobku prowadzona jest obserwacja każdego dziecka pod względem różnych kryteriów rozwojowych. Zajęcia w żłobku dla dzieci to doskonała lekcja samodzielności dla szkraba – maluch zachęcany jest do korzystania z nocniczka, samodzielnego jedzenia, ubierania się, mycia rączek i ząbków. Chodzi o to, by wspierać i rozsądnie pomagać maluszkowi w doskonaleniu wykonywania czynności samoobsługowych.