HOT-INFO

ul. Sucha 44,
30-199 Rząska

Plan dnia

 

 6.30-8.30

Schodzenie się dzieci do żłobka

Zabawy indywidualne według inwencji dziecka w kącikach zainteresowań pod opieką opiekunki. Zabawy integracyjne, zabawy ruchowe ze śpiewem. Prace porządkowe w sali.

 8.30-8.45

Przygotowanie do śniadania

Zabiegi higieniczne i czynności samoobsługowe.

 8.45-9.15

Śniadanie

Karmienie i pomoc przy spożywaniu posiłku. Uczenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

 9.15-9.30

Czynności higieniczno- sanitarne po posiłku

 9.30-10.30

Realizacja zadań wychowawczo – edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą

Zajęcia dydaktyczne wspomagające rozwój w sferze językowej, przyrodniczej, plastycznej, muzycznej. Zabawy ruchowe, tematyczne, konstrukcyjne.

 10.30-11.30

Pobyt na świeżym powietrzu

Gry i zabawy organizowane przez opiekuna oraz inspirowane przez dzieci w ogrodzie przedszkolnym lub sali w zależności od warunków atmosferycznych.

 11.30-11.45

Przygotowanie do obiadu

Zabiegi higieniczne i czynności samoobsługowe.

 11.45-12.15

Obiad

Karmienie i pomoc przy spożywaniu posiłku. Uczenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

 12.15-12.30

Przygotowanie do odpoczynku

Zabiegi higieniczne i czynności samoobsługowe.

 12.30-14.30

Czas na sen lub leżakowanie

Słuchanie muzyki relaksacyjnej, kołysanek. Czytanie przez opiekunkę wybranych bajek. Słuchanie nagrań bajek z płyt CD.

 14.30-14.45

Przygotowanie do posiłku

 14:45-15:15

Podwieczorek

 15:15-15:30

Zabiegi higieniczne i pielęgnacyjne

 15:30-18:30

Zabawy popołudniowe

Zabawy ruchowe, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne. Zajęcia o charakterze wychowawczym. Pobyt na świeżym powietrzu. Wspólne sprzątanie sali. Rozchodzenie się dzieci do domów.