HOT-INFO

ul. Sucha 44,
30-199 Rząska

Oferta

W naszym przedszkolu oferujemy:

Opiekę w godzinach 6.30-17.00,
Zdrowe i smaczne posiłki, przygotowane w oparciu o zasadę zdrowego żywienia,
Wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
Zajęcia dydaktyczne obejmujące podstawę programową wychowania przedszkolnego,
Język angielski,
Zajęcia artystyczne,
Zajęcia plastyczne,
Zajęcia muzyczne,
Rytmika,
Codzienna gimnastyka poranna,
Zajęcia z logopedą, neurologopedą
Opieka psychologa, rehabilitanta
Okolicznościowe imprezy i spotkania w przedszkolu, np.: wizyty teatrzyków, bale, spotkania z ciekawymi osobami itp.,
Wycieczki edukacyjne, np.: teatr, muzeum, sklepy, kino, zoo, itp.

 Opłata za przedszkole wynosi 300,00 zł miesięcznie + 19,00 zł za całodzienne wyżywienie.